Meelespea külalistele

ª      Meelespea külalistele on kokkuvõte sisekorra reeglitest ning vaidluse korral kohaldatakse sisekorra reegleid, mitte meelespead.

ª       Covid-19 piirangute seadmisel lähtume Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud õigusaktidest.

©       Sisenemine Kasiinosse (edaspidi viitab „Kasiino“ õnnemänguteenust pakkuvale ettevõttele, mille asukohas saab hasartmänge mängida kas mängulaudades ja -automaatidel või ainult mänguautomaatidel) on lubatud vaid isikutele, kes on vähemalt 21-aastased.

§       Kui Kasiinol on spordiennustuse ala, kus ei ole mänguautomaate ega mängulaudu, siis sinna võivad siseneda isikud alates 18. eluaastast.

¨       Sisenemisel spordiennustuse alale ei saa koheselt siseneda mängusaali (edaspidi viitab „mängusaal“ eraldatud alale Kasiinos, kus on mängulauad ja -automaadid või muud hasartmänguvahendid). Isikutele, kes soovivad siseneda mängusaali kohaldub vanusepiirang ja isiku tuvastamine isikut tõendava dokumendi alusel.

ª       Kasiinos kehtib seadusest tulenev kohustus tuvastada isik enne mängusaali sisenemist või spordiennustuse tehingu teostamist.

©       Kui välismaisel isikut tõendaval dokumendil ei ole inglisekeelset tõlget, on Kasiino personalil õigus paluda täiendavat isikut tõendavat dokumenti, millel on inglisekeelne tõlge. Kui kliendil ei ole võimalik seda esitada, võib Kasiino keelata kliendi sisenemise mängusaali.

§       Klient peab esitama isikut tõendava dokumendi registreerimisel. Kui klient soovib liituda Club Rewards klubikaardiga, tehakse kliendist foto. Foto tehakse ainult esimesel sisenemisel (st uue kliendi registreerimisel) ja tehakse uuesti siis kui uuendus on vajalik (kliendi välimus on oluliselt muutunud / eelmine foto oli halva kvaliteediga).

¨       Kasiino keelab mängusaali ja / või Kasiinosse sisenemise isikutel:

o   kes on joobes või rikuvad muid avaliku koha käitumisnorme;

o   kelle kliendisuhe on peatatud või lõpetatud;

o   kes on süüdi mõistetud rahapesus või terrorismi rahastamisega seotud kuritegudes;

o   kes, Kasiino hinnangul, võivad olla seotud või toetada rahapesu või terrorismi rahastamist;

o   kelle suhtes on rakendatud finantssanktsioone;

o   kes ei ole andnud hoolsusmeetmete rakendamiseks vajalikku infomatsiooni kuigi Kasiino on seda korduvalt kliendilt palunud (kehtib ainult juhul kui Kasiinol ei ole võimalik teostada hoolsusmeetmete rakendamist olemasoleva informatsiooniga).

o   Kasiinol on õigus ka muul põhjusel keelata kliendi sisenemine Kasiinosse, kui Kasiino hinnangul Kliendi viibimine kasiinos toob kahju Kasiino äritegevusele või teistele klientidele.

ª       Maksete sooritamiseks võib klient osta kasiino rahalisi vahendeid (žetoonid, plaque’d ja ticketid).

©       Kasiinos saab sularaha, maksekaardi, pangaülekande eest osta ning valuuta, boonuspunktide eest vahetada vaid kasiino rahalisi vahendeid, milleks on ticketid ja žetoonid.

©       Kasiino on hasartmängu korraldajana kohustatud isik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt.

ª       Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning sanktsioonide kohaldamiseks võib Kasiino tulenevalt oma kohustustest:

o   -küsida mistahes hetkel (sealhulgas kliendisuhte loomisel või kliendisuhte vältel) lisaandmeid kliendi kohta, sealhulgas andmeid kliendi rikkuse ja/või varade päritolu, tehingute sageduse jms kohta;

o   -regulaarselt kontrollida seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmiseks kogutud teavet, sealhulgas kliendi identimise aluseks olevate andmete õigsust ning nõuda kliendilt sellekohaste andmete ja dokumentide esitamist või uuendamist.;

§       Kasiino ei aktsepteeri krediit- või deebetkaarte, mis on väljastatud ettevõtetele (juriidilistele isikutele).

¨       Lauas saadud võidud makstakse välja isikule, kes tegi panuse. Kassas makstakse võidud välja isikule, kes esitab kasiino rahalised vahendid kassiirile.

©       Võidu väljamakseid võib teha kliendile ülekandega pangakontole või sularahas.

§       Kui klient taotleb võitude väljamakset sularahas, peab klient kontrollima kupüüre enne kassa juurest lahkumist. Hilisemaid kaebusi ei arvestata.

¨       Klient võib kasutada ainult oma rahalisi vahendeid või kasiino rahalisi vahendeid. Kui klient kasutab kellelegi teisele kuuluvaid rahalisi vahendeid või kasiino rahalisi vahendeid, siis peab klient sellest teavitama Kasiino personali. Kahtluse korral ja / või teadmise korral, et klient kasutab kellegi teise rahalisi vahendeid või kasiino rahalisi vahendeid, võib Kasiino personal peatada rahalised tehinguid kliendiga ajaks, mil uuritakse olukorda ja / või vajalikud tegevused on tehtud (nt kasiino rahaliste vahendite tegelik omanik tuleb kassasse).

ª       Klient kohustub teavitama Kasiinot kui märkab õigusevastaseid, illegaalseid või pettusega seotud tegevusi, mida teostavad Kasiinos teised kliendid ja / või Kasiino personal.

©       Klient teavitab tegevustest Kasiino juhtkonda / personali või täidab vormi https://oeg.whistleblow.online/. Kasiino tagab kliendi anonüümsuse. Teatis peab sisaldama tegevuse aega, kohta ja kirjeldust.

§       Kasiino saab ühepoolselt ning määramatuks ajaks keelustada klientidel külastada ühte või kõiki Kasiinosid, mida opereeritakse Eestis järgnevatel põhjustel:

o   Korduvad rikkumised, mis seavad ohtu ettevõtte töötajad, teised külalised.

o   Rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus;

o   Eelise suurendamise meetmete ja/või tehniliste abivahendite kasutamine;

o   Mängureeglites kirjeldatud ebaausate hasartmängu praktikate kasutamine;

o   Kasiino vara või ruumide tahtlik kahjustamine;

o   Teised põhjused, mis on kirjeldatud ettevõttele kohalduvates seadustes.