Avaleht » Pakkumised »

Kasiinopõhised kampaaniad

Park kasiino Päeva Jackpot

09. jaanuar 2017 kuni 26. aprill 2017

Park kasiino Päeva Jackpot

Mängides Olympic Park Casinos mänguautomaatidel ja mängulaudadel on võimalik koguda virtuaalpileteid, mille vahel loositakse Päeva Jackpot alates 16.01 igal esmaspäeval ja kolmapäeval 250€ promoticket.

Kampaania algab 09.01 kell 00:01 ja kestab kuni 26.04 kella 19:00-ni.

Õnnemängu auhinnafond on 250€ väärtuses mänguautomaadi promoraha mis loositakse välja iga nädala esmaspäeval ja kolmapäeval. (v.a 08.03 kui toimub Park kasiinos autokampaania lisaloosi vaheloosimine, 15.03 seoses eriürituse raames ja 06.04 on autokampaania lisaloosi väljamängimine).

Kell 19:00  - loositakse 50€

Kell 20:00 – loositakse 50€

Kell 21:00 – loositakse 150€

 

Pileti kogumise tingimused:

  • Mängides mänguautomaatidel 10 boonuspuntki = 1 virtuaalpilet
  • Mängides mängulaudades 20 boonuspunkti = 1 virtuaalpilet

Reeglid ja tingimused

1           Täiendava õnnemängu kirjeldus, osalemise tingimused ja kord

1.1       Täiendav õnnemäng annab mänguautomaadil ja/või mängulaual mängijale võimaluse võita antud mängureeglites kinnitatud tingimustele kindlaksmääratud auhinnad.

1.2       Täiendav õnnemäng „Päeva Jackpot“ toimub Olympic Park Casino perioodil 08.03.2017 – 26.04.2017

1.3       Täiendava õnnemängu auhinnafond on 250€ väärtuses mänguautomaadi promoraha mis loositakse välja iga nädala esmaspäeval ja kolmapäeval. (v.a 08.03 kui toimub Park kasiinos autokampaania lisaloosi vaheloosimine, 15.03 seoses eriürituse raames ja 06.04 on autokampaania lisaloosi väljamängimine)

1.4       Mängijal on õigus osaleda täiendavas õnnemängus, saada täiendava õnnemängu pilet mänguautomaatidel ja/või mängulaual, vastavalt kinnitatud täiendava õnnemängu mängureeglitele mängides kliendikaardiga järgmistel tingimustel:

  • Mänguautomaatidel mängides, k.a elektrooniline rulett  10 boonuspunkti = 1 virtuaalpilet
  • Mängulaudadel mängides 20 boonuspuntki = 1 virtuaalpilet

1.5       Teenitud boonuspunkte mängijal virtuaalpiletiks lunastamiseks ümberarvestamisel maha ei võeta.

1.6       Elektrooniliste piletite üle peab järelvalvet arvutisüsteem.

1.7       Boonuspunktide eest kogutud pilet läheb automaatselt elektrooniliste piletite urni.

1.8       Virtuaalpileteid saavad koguda ainult need kliendid, kes mängivad Olympic Park Casino mänguautomaatidel ja/või mängulaudadel perioodil 09.03.2017 kell 00.00 kuni 26.04.2017 kell 19.00 enda kliendikaardiga.

1.9       Igal esmaspäeval ja kolmapäeval osalevad Päeva Jackpoti loosimises kõik need virtuaalpiletid mis on kogutud eelmise nädala jooksul Park kasiinos mängides.

1.10    OCE-l on õigus keelduda täiendavate õnnemängude piletite väljastamisest ning piirata õnnemängus osalemist klientidel, kes on rikkunud OCE mängureeglites kehtestatud korda.

1.11    OCE jätab endale õiguse teha täiendavate õnnemängude käigus erinevaid lisaväärtust andvaid pakkumisi.

1.12    OCE jätab endale õiguse ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid mängureegleid. Vastav info pannakse üles Olympic Park Casinosse kasiinosse.

1.13    OCE võib igal ajal lõpetada täiendavate õnnemängude korraldamise.

 

2           Võidu saamise tõenäosus

Täiendava õnnemängu võidu saamise tõenäosus sõltub juhusest, õnnemängus osalevate inimeste arvust ja auhinnafondi jagunemise suhtest.

 

3           Võitude väljaandmise koht, kord ja tähtaeg

3.1       Täiendava õnnemängu „Päeva Jackpot“ väljamängimised toimuvad igal esmaspäeval ja kolmapäeval alates 09.03.2017 Olympic Park Casinos (Fr.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) algusega kl 19.00.

3.2       Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

3.3       Täiendava õnnemängu väljamängimises osalemiseks peab mängija väljamängimise ajal  ehk igal väljamängimise päeval (esmaspäeval ja kolmapäeval) viibima Olympic Park Casinos, kui ei ole enne väljamängimist teada antud teisiti.

3.4       Antud täiendavas õnnemängus volitusi teha ei ole võimalik.

3.5       Kasiinokeeluga kliendid ei saa täiendavas õnnemängus osaleda.

3.6       Kui mängija ei viibi väljamängimise hetkel kasiinos, ei reageeri oma nimele või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab mängija õiguse õnnemängus osaleda ja tema asemele valitakse uus mängija kinnitatud mängureeglite alusel.

3.7       Ühel mängijal on 1 võimalus osaleda  täiendava õnnemängu võidu saamisel ehk igal (esmaspäeval ja kolmapäeval) osaleb loosimisel ainult 1 piletiga.

3.8       Täiendava õnnemängu võidu läbiviimise tingimused.

3.9       Päeva Jackpoti väljamängimisel valitakse virtuaalsest loosiurnist juhuslikkuse alusel kell 19:00 esimene virtuaalpilet, kus klient peab saalis kohapeal viibima ja teenindaja peab ta tuvastama ning seejärel on klient võitnud 50€ mänguautomaadi promoraha. Antud protseduuri korratakse uuesti kell 20:00, kui virtuaalsest loosiurnist valitakse juhuslikkuse alusel järgmine klient, kes peab samuti saalis viibima, teenindaja peab kliendi tuvastama ja seejärel on klient võitnud 50€ mänguautomaadi promoraha. Sama protseduur kordub ka kell 21:00 kuid selles voorus võidab viimane klient 150€ mänguautomaadi promoraha.

3.10    Pileteid valitakse virtuaalsest urnist, kus ekraanile kuvatakse kliendikaardinumber ja eesnimi. Ekraanile kuvatud kliendikaardiomaniku isikusamasus tuvastatakse koheselt kliendi registreerimisprogrammis Visitor. OCE kasiino personalil on isiku tuvastamiseks õigus nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist.

3.11    Kui klient ei viibi väljamängimise hetkel kasiinos, ei reageeri oma nimele 2 min jooksul või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab finalist õiguse Päeva Jackpotis osaleda ja tema asemele valitakse uus finalist käesolevate mängureeglite alusel.

3.12    Täiendava õnnemängu võidu võitjale väljastatakse võitu kinnitav tõend võitja soovil.

3.13    Täiendava õnnemängu võidud ja lisaauhinnad makstakse võitjatele välja OCE kasiino kassast vastavalt OCE AS mängureeglite punktile 1.2:

3.13.1    (1.2.1) Väljamaksmisele kuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas OCE mängureeglitega.

3.13.2    (1.2.2) Võidud makstakse välja OCE mängukoha kassast või kantakse vastavalt kliendi soovile üle tema pangaarvele. Ülekanne pangaarvele teostatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Võidud alates 3000 EUR makstakse välja hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates võidu mängureeglitega vastavaks tunnistamisest ja registreerimisest mängukoha töötaja poolt.

3.13.3    (1.2.3) Juhul kui OCE mängukoha kassas puudub küllaldane kogus sularaha, teostatakse võidu väljamakse hiljemalt järgmise päeva jooksul Park kasiino kassast või vastavalt kliendi soovile ülekandena tema pangaarvele. Ülekanne pangaarvele teostatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Park kasiino kassast väljamakse aluseks on OCE sularahatšekk ja isikut tõendav dokument.

3.13.4    (1.2.4) Võitude väljavõtmiseks on kliendil aega 90 kalendripäeva (rahalise väljamakse pileti puhul kuni 30 kalendripäeva) alates võidu saamisest / registreerimisest. Hilisemal nõudmisel ei ole OCE kohustatud võitu välja maksma.

3.13.5    (1.2.5) Jackpoti võidu korral teostatakse võidu väljamakse vastavalt OCE juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Erandina toimub Auto jackpoti võidu üleandmine hiljemalt 2 nädala jooksul.

3.13.6    (1.2.6) Kliendi nõudmisel antakse talle nõuetekohane kirjalik tõend hasartmänguvõidu kohta. Hasartmänguvõidu tõend väljastatakse kliendile vahetult peale võidu väljamaksmist kassast. Hilisemaid sooviavaldusi vastu ei võeta ja kliendile võidu tõendit ei väljastata.

3.14    Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on OCE-l õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli lõpule viimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

3.15    OCE ei võta endale vastutust väljamängimise ajal toimuvate tehniliste või muude probleemide eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu tõttu. Vääramatuks jõuks peetakse elektrikatkestusi, häireid sideoperaatori töös ja kõiki muid olukordi, mis ei võimalda kliendil väljamängimisel osaleda ja/või vähendavad tema võiduvõimalusi, kuid mis on põhjustatud OCE-st sõltumatutel asjaoludel ja/või mille osas ei saanud OCE-lt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

 

4           Pretensioonide lahendamise kord

4.1       Täiendavate õnnemängudega seotud pretensioonid lahendatakse sellekohase kirjaliku avalduse esitamisel OCE-le.

4.2       Kirjalik pretensioon tuleb esitada koheselt reeglite rikkumise ilmnemisel ja mitte hiljem kui 1 tund peale väljamängimise lõppu. Põhjendamatult viivitatud pretensiooni on OCE-l õigus jätta arvestamata.

4.3       Juhul kui täiendavate õnnemängude väljamängimise kohta on esitatud kirjalik pretensioon käesolevates mängureeglites sisalduvaid nõudeid järgides, sooritatakse täiendava õnnemängu võidu väljamakse peale pretensioonide lahendamist vastavalt käesolevatele mängureeglitele.

4.4       Esitatud pretensioon vaadatakse läbi ja otsus teatatakse avalduse esitajale 14 päeva jooksul alates avalduse esitamise päevast.

4.5       Kui täiendava õnnemängu perioodil või väljamängimisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on OCE juhtkonnal õigus täiendava õnnemängu ja/või selle vahevoorude tulemused tühistada ja määrata uus täiendava õnnemängu ja/või selle vahevoorude väljamängimise aeg.